สภากาชาดไทย นำร่อง“โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” จ.สมุทรสาคร

สภากาชาดไทย นำร่อง“โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” จ.สมุทรสาคร
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย, ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน,

นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย,นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,นายคริสโตเฟอร์ ราสซี หัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC),นายบรูโน ปอมมิเยร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC),นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย,คุณคอรีเยาะ มานุแช ผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ นายอดิศร เกิดมงคล และนายกิตติ งามเจตนรมย์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคกลาง เอไอเอส ร่วมแถลงข่าวและร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งโครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาตินี้ ก็เพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อีกทั้งเพื่อให้แรงงานข้ามชาติที่ถูกกักกันโรคและขาดแคลนอาหาร หรือประสบวิกฤติเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกลุ่มที่มีความเปราะบาง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยมีสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งหลังจากที่แถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารและคณะ ยังได้ลงพื้นที่ไปมอบอาหาร พร้อมด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องบริโภค ชุดธารน้ำใจกาชาด ชุดสุขอนามัย และข้าวสาร ให้แก่แรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่ง พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีจำนวน 43 ครัวเรือน ประชากรทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันประมาณ 160 คน

administrator

Related Articles