เกษตรจังหวัดขับเคลื่อน เปิดโลกใบใหม่ สินค้าเกษตรก้าวไกลด้วยช่องทางออนไลน์

เกษตรจังหวัดขับเคลื่อน เปิดโลกใบใหม่ สินค้าเกษตรก้าวไกลด้วยช่องทางออนไลน์
ช่วยแชร์

 

ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาภาคเกษตร โดยมีนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ดำเนินโครงการ และ อ.เฉลิมชัย ไวยชิตา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ การฝึกอบรม IT and Marketing (Netthailand) รวมถึง YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ด้านการไลฟ์สดขายสินค้าทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่เกษตรกรจากกลุ่มต่างๆ ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการส่งเสริมการตลาด กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด และที่น่าสนใจก็คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์ และเทคนิคการใช้เครื่องมือสื่อสารช่องทางต่างๆ ในการไลฟ์สดขายสินค้าออนไลน์

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันสภาพการค้าขายนั้นเปลี่ยนไปในทุกบริบท ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรกรรม ที่จะมุ่งหวังการค้าขายเพียงแค่ในตลาด สถานที่ต่างๆ การขายหน้าร้าน ขายปลีก ขายส่งเท่านั้นไม่ได้ ต้องรู้จักการปรับตัวและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นด้วยวิธีการไลฟ์สดขายสินค้าทางออนไลน์ โดยมีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไอทีเข้ามาช่วย

โดยในยุคดิจิตอลนี้ ตลาดออนไลน์ เป็นตลาดที่น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลาย หากเกษตรกรรู้จักการปรับตัวมาทำการค้าขายผ่านช่องทางนี้เพิ่มเติมก็จะเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น และหากใครทำได้อย่างน่าสนใจก็อาจจะทำให้ขายดีมียอดขายเพิ่มสูงมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลง ไม่เสียเวลา ไม่เสียค่าการขนส่ง รวมยังขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น ดังนั้นถ้าเกษตรกรเรียนรู้วิธีการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าของตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีหลายช่องทางให้เลือกนั้น ก็จะเป็นการเพิ่มการรู้จักของสินค้าเรา และหากเป็นเกษตรกรที่ไม่มีหน้าร้านด้วยแล้ว ช่องทางออนไลน์นับว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีทางด้านการค้าขายให้กับตนเอง และยังขยายไปถึงสินค้าในชุมชนได้อีกด้วย

administrator

Related Articles