นอภ.เมืองสมุทรสาคร กับ แก็งค์ซ่า 5 UP จับมือสู้ “ก้าวที่ยาก แต่อยากจะก้าว”

นอภ.เมืองสมุทรสาคร กับ แก็งค์ซ่า 5 UP จับมือสู้ “ก้าวที่ยาก แต่อยากจะก้าว”
ช่วยแชร์

ก้าวที่ยาก แต่อยากจะก้าว ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่ ..อย่ารอที่จะก้าว แต่เราจะเดินไปพร้อมๆกัน เป็นวลี ที่เกิดขึ้นจากเห็นความตั้งใจ ของสาวๆ แก๊งค์สาวซ่าส์ 5 up ที่เป็น อสม.ของอนามัยเฉลิมพระเกียรติคอกกระบือ เริ่มจากการร่วมตัวกันที่จะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่อยู่ในพื้นที่ โดยเริ่มแรกจากกลุ่มแก๊งค์ซ่าส์ 5 up ได้ไปเจอผู้ป่วยเบาหวาน มีแผลที่เท้า และยังต้องล้างไต ทุก 3 วัน สภาพบ้านผุพัง มุงจาก แต่ลุงเป็นคนมีวินัยในการเก็บออม ส่งเงินกองทุนออมในหมู่บ้าน จึงมีความเห็นพร้อมกันในแก๊งค์ฯ ว่า อยากจะปรับปรุงบ้านให้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่แผลเบาหวานที่เท้าจะไม่หาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมของตัวบ้าน จึงได้ร่วมกันลงขัน ลงแรงในการที่จะสร้างบ้านให้ลุงด้วยความตั้งใจ โดยไม่คิดว่าจะทำได้ หรือไม่ได้ ทั้งๆที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ไม่เคยสร้างบ้าน ไม่เคยเป็นช่าง แต่มีหัวใจเดียวกันที่อยากจะช่วยเหลือ
“ ก้าวที่ยาก แต่อยากจะก้าว” จึงเป็นวลีที่ผมคิดขึ้นมาจากการที่ แก๊งค์ซ่าส์ฯ ได้มาปรึกษา มันเป็นความท้าทายที่ไม่เคยทำ แต่อยากจะทำและไม่คิดที่จะรอให้ใครมาช่วยเหลือ แต่จะเริ่มที่ตัวหรือกลุ่มของตนเองก่อน จึงเป็นที่มาที่ผมตั้งขึ้นมาว่า…ก้าวที่ยาก แต่อยากจะก้าว…โดยที่ อย่ารอที่จะก้าว แต่เราจะเดิน ไปพร้อมๆกัน จวบจนผ่านมาเกือบ 1 ปี แล้วที่แก๊งส์ซ่าส์ 5 up ได้ร่วมกันทำงานในการต่อเติมปรับปรุงบ้านให้ผู้ป่วย ผู้พิการ จนมาถึงหลังที่ 3 ที่ของลุงเล็ก ที่คอกกระบือ ม.5 จากเดิมไม่มีเม็ดเงินหรือทุนใดๆ จนขณะนี้ ได้สร้าง/ปรับปรุงบ้านให้กับผู้ป่วย ฯ ไปจำนวน 3 หลัง และยังมีกองทุนของตำบลคอกกระบือเอง เหลืออีกเกือบสี่หมื่นบาท ด้วยน้ำพัก น้ำแรง ด้วยแรงศรัทธาของการทำงานของทีมงานตำบลคอกกระบือ ที่มีทั้งผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติคอกกระบือ ที่เป็นเบ้าหล่อหลอมการทำงานเพื่อสังคม มีผู้นำทั้งท้องที่และท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. สมาชิก อบจ. รวมทั้งราษฎรจิตอาสา ที่มาร่วมกันทำงานเพื่อสังคมตามแนวทาง ❤️คนสาคร ไม่ทอดทิ้งใคร❤️

administrator

Related Articles