“ขุดร่อง หรือ ขุดแหลม” รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตอบชัด…แล้ว!!!

“ขุดร่อง หรือ ขุดแหลม” รองอธิบดีกรมเจ้าท่าตอบชัด…แล้ว!!!
ช่วยแชร์
  • ตัวแทนสมาคมประมง จับเข่าคุยกับรองอธิบดีกรมเจ้าท่า หาความชัดเจนขุดแหลมแทนร่องน้ำท่าจีน

           

              เมื่อเร็วๆนี้ นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายศาวงษ์ จุ้ยเจริญ อุปนายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร และตัวแทนสมาคมฯ ได้หารือร่วมกับ นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าสมุทรสาคร ที่ห้องประชุมสมาคมการประมงสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อหารือถึงประเด็นข้อเรียกร้องที่ทางสมาคมการประมงสมุทรสาคร เคยยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเห็นว่าโครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลสมุทรสาคร (ท่าจีน) ของกรมเจ้าท่านั้น ยังไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของร่องแม่น้ำท่าจีน และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้เรือประมงพาณิชย์ หรือเรือเดินทะเลที่เข้ามาในร่องแม่น้ำท่าจีน ซึ่งแม้ว่าขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการจะถูกต้องตามระบบของราชการ แต่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายในโครงการไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ร่องน้ำท่าจีน จึงขอให้เจ้าท่าทบทวนโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไป

    ซึ่งในการหารือนอกรอบครั้งนี้ ทางผู้แทนของสมาคมการประมงสมุทรสาคร ได้นำเสนอเหตุและผลที่ต้องการให้กรมเจ้าท่าปรับแผนในปีนี้ ด้วยการนำเงินงบประมาณ 176 ล้านบาทเศษ มาดำเนินการขุดเลนในส่วนด้านข้างของริมแม่น้ำท่าจีนที่เป็นสันดอนอันเกิดจากการทับถมของดินตะกอนมานานกว่า 20 ปีออกไป เพราะเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือขนาดใหญ่ เนื่องด้วยลักษณะของแม่น้ำท่าจีนมีความคดเคี้ยว หากไม่ชำนาญการเดินเรือก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งกับเรือและผู้ที่อยู่บนเรือได้ ส่วนการขุดลอกร่องน้ำท่าจีนบริเวณตรงกลางของแม่น้ำตามแบบที่อนุมัติโครงการฯ มานั้น ไม่ได้มีความจำเป็นเลย เพราะร่องน้ำท่าจีนมีความลึกอยู่แล้วไม่ต่ำกว่า 10 เมตร อีกทั้งยังต้องการให้ดำเนินการขุดสันดอนเล็กสันดอนน้อยที่มีอยู่บริเวณปากอ่าวแต่ไม่อยู่ในแผนการขุดลอก ที่ส่งผลต่อการเดินเรือด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งทางสมาคมการประมงได้นำเสนอต่อกรมเจ้าท่ามาแล้ว 3 ครั้ง และที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าก็รับปากมาตลอดว่าจะดำเนินการให้ในแผนปีต่อไป แต่พอมีงบประมาณลงมาจริงก็ยังคงดำเนินการลอกร่องแม่น้ำท่าจีนตรงกลางเหมือนเดิม จนทางสมาคมการประมงสมุทรสาครเห็นว่า ถ้าไม่ดำเนินการในรูปแบบที่สมาคมฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำการขุดลอกตรงกลางของแม่น้ำท่าจีนอีก

    ด้านนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า การปรับแผนในปีนี้เพื่อขุดลอกริมแม่น้ำท่าจีนกับแหลมที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นข้อระเบียบของทางราชการที่จะต้องดำเนินการขุดร่องแม่น้ำท่าจีนตามแผนต่อไปให้แล้วเสร็จ แต่ในส่วนของสันดอนบริเวณปากอ่าวที่มีอยู่ไม่มากเท่าไหร่นั้น จะดำเนินการขุดลอกออกให้ราวๆ 300,000 ลูกบาศก์เมตร ตามที่ทางสมาคมการประมงร้องขอ ขณะที่การขุดลอกริมแม่น้ำท่าจีนและสันดอน 4 แห่งออกไป ตามที่ตัวแทนสมาคมการประมงสมุทรสาครบอกว่าได้นำเสนอมาแล้วถึง 3 ครั้งนั้น ทางกรมเจ้าท่าได้รับเรื่องดังกล่าวและวางแบบไว้แล้ว แต่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีภายใน 1 – 2 ปี เป็นเพราะต้องเป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ โดยในแผนปีหน้าที่จะมีการขุดลอกครั้งต่อไปอีก 2 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้น จะสามารถดำเนินการได้อย่างแน่นอน

administrator

Related Articles