อบจ.สมุทรสาคร “ทำบุญตักบาตร สืบสานค่านิยมไทย”… ส่งเสริมวินัยข้าราชการฯ

อบจ.สมุทรสาคร “ทำบุญตักบาตร สืบสานค่านิยมไทย”… ส่งเสริมวินัยข้าราชการฯ
ช่วยแชร์

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานโครงการ ทำบุญตักบาตร สืบสานค่านิยมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,รองนายก อบจ.สมุทรสาคร,ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร, สมาชิกสภาฯ – ที่ปรึกษา – เลขานุการ ข้าราชการและบุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร ได้นำอาหารคาวหวาน มาร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ของวัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง ) จำนวน 5 รูป

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการ “ทำบุญตักบาตร สืบสานค่านิยมไทย” นี้ นอกจากจะเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นพุทธศาสนิกชนทุกคนได้ทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว ยังเพื่อเป็นการส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนอีกด้วย โดยหลังจากนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมค่านิยมไทยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การทำบุญตักบาตร , การฟังพระธรรมเทศนา,การถือศีลปฏิบัติธรรม และการทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาสถาน เป็นต้น

administrator

Related Articles