หอการค้า จับมือ มช. จัดโครงการ Maritime Save Environment เพื่อลดปริมาณขยะทะเลบริเวณป่าชายเลน

หอการค้า จับมือ มช. จัดโครงการ Maritime Save Environment  เพื่อลดปริมาณขยะทะเลบริเวณป่าชายเลน
ช่วยแชร์

“วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการ Maritime Save Environment เพื่อลดปริมาณขยะทะเลบริเวณป่าชายเลน”

        เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Maritime Save Environment โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้แทนหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาขยะทะเลเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และทรัพยากรทางทะเล จากการประเมินในระดับโลก พบว่าขยะในทะเลร้อยละ80 มีแหล่งที่มาจากกิจกรรมบนบกโดยเฉพาะขยะที่มีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง และยังคงเหลือขยะตกค้างอีกร้อยละ 20 มาจากกิจกรรมในทะเล จากปัญหาดังกล่าวทำให้วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อจุดประกายสร้างความตระหนักและรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าชายเลนลดปริมาณขยะทะเลบริเวณป่าชายเลน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะทะเลที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างแนวทางการจัดการขยะทะเลในปัจจุบัน.

 

 

administrator

Related Articles