อบจ.สมุทรสาครปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อบจ.สมุทรสาครปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ช่วยแชร์

    อบจ.สมุทรสาครปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดฟุ้งประชาธรรมาราม (ดอนราว) ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายบุญชู ปานสุวรรณ รองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัด อบจ.สมุทรสาคร นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าและคณะ รองนายก อบจ. พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ประสานงานฯ เลขานุการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจน นักเรียน และพี่น้องประชาชนในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมกิจกรรม
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า พิธีปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมง จังหวัดสมุทรสาครและเทศบาลตำบลหลักห้า พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่จัดขึ้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นสืบไป อีกทั้งยังเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงพระวิริยะ อุตสาหะ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกร โดยเฉพาะในงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน พันธุ์ปลายี่สกและปลาตะเพียน จากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 350,000 ตัว และเทศบาลตำบลหลักห้าให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดสถานที่และบุคลากร พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำร่วมกัน

administrator

Related Articles