รมต.อนุชาฯ ยก อสม.เป็นทัพหน้าสู้โควิด – 19 พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้บริโภค ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”

รมต.อนุชาฯ ยก อสม.เป็นทัพหน้าสู้โควิด – 19 พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้บริโภค ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้บริโภค ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมบริษัท ยูมี พลัส กรุ๊ป จำกัด ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ในนามของผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน, นายอำเภอ นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต และ อสม.เกือบ 700 คนในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการสัมมนา
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีความสำคัญมากกับพี่น้องประชาชนทุกคนเพราะทุกคนเป็นผู้บริโภค ซึ่งต้องกิน ต้องใช้สินค้าหรือบริการในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ความนิยมในการหันมาซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักในสิทธิหรือหน้าที่ของผู้บริโภค และถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขายสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ เช่น สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ที่ได้โอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าชำรุดบกพร่อง หรือได้รับสินค้าไม่ตรงที่มีการโฆษณาไว้ บางกรณีสั่งซื้อสินค้าแต่กลับได้รับเพียงกล่องเปล่า หรือบางกรณีถูกหลอกให้นำเงินมาลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่แอบแฝง เป็นต้น ทั้งนี้ตนในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. มีหน้าที่และอำนาจในการรับและพิจารณาคำร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้พี่น้องชาวสมุทรสาคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค รวมทั้งสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการปกป้องสิทธิของตนเองในการซื้อสินค้าหรือบริการได้ดีมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบเห็นความไม่เป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และ สำนักงาน สคบ.จังหวัด
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า สำหรับพี่น้อง อสม.ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ นับเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยการทำงานของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศตัวอย่างในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 โดยกำลังสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จจนได้รับการยกย่องจากนานาประเทศก็มาจาก อสม.นั่นเอง เพราะ อสม.เป็นเสมือนทัพหน้าในการลงไปต่อสู้คัดกรอง และป้องกันโรคโควิด – 19 ในทุกๆ พื้นที่
ในการนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ลงพูดคุยทักทายกับพี่น้อง อสม.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับรับหนังสือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานสาธารณสุข ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือภายเดือนกันยายนด้วย

administrator

Related Articles