รมช.ธรรมนัส ย้ำความมั่นใจ ขุดแน่คลองสุนัขหอนงบ 3 ปี 55 ล้านบาทเศษ

รมช.ธรรมนัส ย้ำความมั่นใจ ขุดแน่คลองสุนัขหอนงบ 3 ปี 55 ล้านบาทเศษ
ช่วยแชร์

 

                เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดธรรมโชติ หมู่ที่ 6 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว ตลอดจนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวคลองสุนัขหอน ได้มาร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอปัญหาคลองสุนัขหอน ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปดูสภาพความเป็นจริงของคลองสุนัขหอน ที่พบว่าปัจจุบันนอกจากจะมีสภาพน้ำแห้งแล้ว ยังมีดินเลนงอกขึ้นในทั้งสองฝั่งคลอง และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ทำให้คลองเกิดความตื้นเขิน ยากต่อการสัญจรไปมาทางเรือ และยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการไหลเวียนของน้ำเพื่อการเกษตรอีกด้วย
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับความชัดเจนเรื่องของการขุดลอกคลองสุนัขหอนนั้น ขณะนี้มีความแน่ชัดแล้วว่า ทางกรมชลประทาน ได้จัดสรรงบประมาณช่วงแรกเป็นเงินราวๆ 9.5 ล้านบาทเศษ มาทำการขุดลอกตั้งแต่ต้นคลองซึ่งจะมีระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร โดยในขณะนี้เครื่องจักรก็ได้มาลงพื้นที่แล้ว และเรือดูดเลนก็กำลังมาถึง ต่อจากนี้ก็จะใช้เวลาในการประกอบอุปกรณ์อีกประมาณ 3 – 4 วัน ก็จะเริ่มดำเนินการขุดลอกคลองได้ทันที และจะใช้เวลาขุดราวๆ 2 – 3 เดือน หลังจากนั้นก็จะมีงบก้อนที่สอง เรียกว่า งบเยียวยา อีก 16 ล้านบาท ที่จะทำต่อเนื่องไป โดยมั่นใจว่าภายในปีหน้าก็จะแล้วเสร็จตามแผนการที่ได้วางไว้ ซึ่งคลองสุนัขหอนนี้นับเป็นคลองที่มีตำนานมาอย่างยาวนานว่า 30 ปีกว่าแล้วที่ไม่เคยได้รับการขุดลอกคลองเลย โดยหลังจากที่ขุดลอกเสร็จแล้วนั้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้คลองสุนัขหอนเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร หรือเพื่อการสัญจรไปมา และเพื่อการนำน้ำเข้าไปใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรของแต่ละคน


สำหรับคลองสุนัขหอน เป็นคลองธรรมชาติ ประกาศเป็นทางน้ำชลประทาน มาตรา 5 เป็นทางน้ำชลประทานประเภท 2 ตั้งแต่แม่น้ำท่าจีน ตำบลท่าจีน ถึง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร กับแม่น้ำแม่กลอง ที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อรับรองการระบายน้ำจากคลองสาขาสายต่างๆ สภาพปัจจุบันตื้นเขิน มีตะกอนดินตกจมปริมาณ มากเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและการคมนาคมสัญจรทางน้ำ รวมทั้งการส่งผลผลิตเกลือทะเลของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งแนวทางการแก้ไขด้วยการขุดลองคลองสุนัขหอนในเขตจังหวัดสมุทรสาครนั้น มีความยาวโดยรวม 31.00 กิโลเมตร ขนาดก้นคลองกว้าง 15.00 – 25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ 55,520,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ดำเนินการโดยสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น 1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตตำบลนาโคก งบประมาณ 9,520,000 บาท ,2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตตำบลนาโคก ตำบลกาหลง งบประมาณ 16,000,000 บาท และ 3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตตำบลบางโทรัด ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางกระเจ้า และ ตำบลท่าจีน งบประมาณ 30,000,000 บาท

 

administrator

Related Articles