12 แนวคิด ของประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติสมาชิกในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในยุคนี้

12 แนวคิด ของประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติสมาชิกในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในยุคนี้
ช่วยแชร์

      

      ” 12 แนวคิดใหม่ของประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติสมาชิกในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในยุคนี้ “
วันที่ 23 กันยายน เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ชัฟคัต มีรซิโยเยฟ กล่าวสุนทรพจน์ ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
วันแรกของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สุนทรพจน์ถูกแปลเป็นภาษาสากล
ในขณะเดียวกัน สุนทรพจน์นี้ไม่ใชเป็นแค่เพียงคำพูดลอยๆ แต่ได้สะท้อนให้เห็นถึงข้อเสนอและแนวทางที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
ในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมา การระบาดของโควิด 19 กลายเป็นความท้าทายที่ได้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของมนุษยชาติต่อภัยคุกคามนี้ ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนตลอดจนความสำคัญของการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอย่างต่อเนื่อง ความไว้วางใจกันและความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ประธานาธิบดีอุซเบกิสถานมีความคิดที่จะพัฒนาประมวลกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับพันธกรณีของรัฐระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ ซึ่งได้สะท้อนถึงภาระหน้าที่ของแต่ละรัฐที่มีต่อพลเมืองและพันธมิตรระหว่างประเทศ
ประธานาธิบดีเรียกร้องให้ประชาคมโลกทำงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนายาและวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 และได้สนับสนุนโครงการระดับนานาชาติเพื่อการเข้าถึงผลของการพัฒนาวัคซีน
ความคิดริเริ่มที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการนำมติพิเศษของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมาใช้ในการเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประกันสิทธิมนุษยชน
ประธานาธิบดียังอธิบายถึงการขจัดปัญหาความยากจนทั่วโลกว่าเป็นประเด็นสำคัญสำหรับสหประชาชาติ โดยเสนอว่าเรื่องนี้เป็นธีมหลักของการประชุมใหญ่สหประชาชาติในอนาคตและเสนอแนะให้จัดการประชุมสุดยอดระดับโลกในหัวข้อนี้
ในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดียังแสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนของอุซเบกิสถานต่อข้อเสนอของ Antonio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติที่จะจัดการประชุมสุดยอดด้านระบบอาหารในปี 2564.
ประธานาธิบดียังเสนอให้จัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของแผนปฏิบัติการร่วมของประเทศในเอเชียกลางสำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลก และได้สนอให้ใช้กรุงทาชเคนต์เป็นสถานที่จัดการประชุม
ประธานาธิบดียังได้สรุปขั้นตอนที่อุซเบกิสถานดำเนินการเพื่อส่งเสริมสันติภาพในอัฟกานิสถานโดยเริ่มจากการประชุมระดับนานาชาติครั้งใหญ่ในทาชเคนต์ในเดือนมีนาคม 2018 ในการประชุมครั้งนั้นประธานาธิบดีได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้แทนถาวรสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ อัฟกานิสถาน
ประธานาธิบดีได้กล่าวถึงเรื่องอื่น ๆ ตามลำดับความสำคัญ ประเด็นที่มีความสำคัญเป็นพิเศษต่อภูมิภาคเอเชียกลาง ได้แก่ อนาคตของทะเลอารัล ได้เรียกร้องให้มีการรับรองมติพิเศษของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในการประกาศให้ภูมิภาคทะเลอารัลเป็นเขตนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้เขายังมีแผนที่จะจัดเวทีระหว่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจาก UNESCO ณ เมืองKhiva อุซเบกิสถานในปี 2564 ในหัวข้อ “เอเชียกลาง: ทางแยกของอารยธรรมโลก”
ประธานาธิบดีได้เน้นย้ำถึงจุดอ่อนในการขนส่งระหว่างเอเชียกลางและยุโรป และได้เรียกร้องให้มีการสร้างศูนย์กลางระดับภูมิภาคสำหรับการพัฒนาการขนส่งและการเชื่อมต่อการสื่อสารภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ
แนวความคิดใหม่ 12 ประการของประธานาธิบดีอุซเบกิสถานที่ได้กล่าวว่า “สหประชาชาติมีเป้าหมายที่จะรวมประเทศสมาชิกที่เผชิญกับความท้าทายที่ร้ายแรง” สมควรได้รับการพิจารณาและการสนับสนุนอย่างจริงจังจากประชาคมระหว่างประเทศ

” นภา จามิกรณ์ “

administrator

Related Articles