ชาวไทยรามัญเจ็ดริ้ว สืบสานงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ วันออกพรรษา ยาวนานกว่า 100 ปี

ชาวไทยรามัญเจ็ดริ้ว สืบสานงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ วันออกพรรษา ยาวนานกว่า 100 ปี
ช่วยแชร์

        เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 02 ตุลาคม 2563 ที่วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดพิธีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ เนื่องในวันออกพรรษา นับเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายรามัญในตำบลเจ็ดริ้วที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่โบราณกาล ซึ่งในปีนี้มีชาวไทยเชื้อสายรามัญตำบลเจ็ดริ้วรวมทั้งนักเรียนมาร่วมกันทำบุญตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ กันเป็นจำนวนมาก โดยมีนางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 3 ก็ได้แต่งชุดไทยรามัญ มาร่วมในพิธี เพื่อสืบสานตำนานตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ วันออกพรรษา ประเพณียาวนานกว่า 100 ปี จากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไป ส่วนการแต่งกายของชาวไทยเชื้อสายรามัญ ตำบลเจ็ดริ้วแบบดั้งเดิมนั้น ก็จะมี 2 แบบคือ ชุดถือศีลมีสไบมอญพาดไหล่ กับชุดไทยรามัญสีสันสดใส มีสไบมอญพาดไหล่ ที่เป็นเอกลักษณ์การแต่งกายสำคัญของชาวมอญดั้งเดิม ขณะที่ดอกไม้ที่นำมาตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่สำคัญในท้องถิ่น และมีความสวยงาม คงทน เหมาะแก่การนำไปบูชาพระพุทธรูปในโบสถ์ รวมถึงดอกไม้นานาชนิดที่หาได้ในพื้นถิ่น ซึ่งบรรยากาศในปีนี้เมื่อพระภิกษุสงฆ์เดินผ่าน ทุกคนก็จะนำดอกไม้ที่เตรียมมาขึ้นบรรจบที่หน้าผากตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะนำใส่ลงไปในย่ามของพระ และให้พระเหยียบบนผ้าที่ปูรองรับเท้า แล้วใช้น้ำที่บรรจุในภาชนะค่อยๆรดลงไปที่เท้าของพระเป็นการล้างเท้าทำความสะอาดให้กับท่าน ก่อนที่พระสงฆ์จะเข้าไปสวดมนต์เย็นในโบสถ์.


สำหรับประเพณีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ ที่วัดเจ็ดริ้วนี้ ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปียาวนานกว่า 100 ปีแล้ว เพื่อเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่งดงามของชาวไทยเชื้อสายรามัญวัดเจ็ดริ้วให้คงอยู่สืบไป และแสดงออกถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตำบลเจ็ดริ้ว ซึ่งการตักบาตรดอกไม้นั้น ก็เชื่อกันว่าเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง เพราะดอกไม้เหล่านี้ล้วนนำไปบูชาพระพุทธรูปในอุโบสถ ส่วนการล้างเท้าพระสงฆ์ ก็เสมือนการล้างเท้าให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์หลังจากเสด็จไปโปรดพระมารดาแล้ว ซึ่งการกระทำเช่นนี้เชื่อกันว่า เป็นการชำระล้างบาปที่ได้กระทำให้หมดสิ้นไปนั่นเอง

administrator

Related Articles