“อวยชัย” เปิดตัวนำทัพ “คณะก้าวหน้าฯ” ลงสู้ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสาคร ยึด 5 นโยบาย “เริ่มเปลี่ยนประเทศ เริ่มที่สมุทรสาครบ้านเรา” พร้อมฟอร์มทีม ส.อบจ.กลุ่มคนรุ่นใหม่ “ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวสู่อนาคตใหม่”

“อวยชัย” เปิดตัวนำทัพ “คณะก้าวหน้าฯ” ลงสู้ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสาคร ยึด 5 นโยบาย “เริ่มเปลี่ยนประเทศ เริ่มที่สมุทรสาครบ้านเรา” พร้อมฟอร์มทีม ส.อบจ.กลุ่มคนรุ่นใหม่ “ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวสู่อนาคตใหม่”
ช่วยแชร์

         เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ร้านอาหารครัวข้าวหอม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ในนามคณะก้าวหน้าสมุทรสาคร มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชน โดยมีนายนคร หาญไกรวิไลย์ ที่ปรึกษา นายพิชยา เจริญสุขใส ที่ปรึกษา และลูกทีมคณะก้าวหน้าสมุทรสาคร รวมถึง นายทองแดง เบญจปัก ส.ส.สมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล กับ ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล ดาวเด่นสภาผู้แทนราษฎร ที่มาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ด้วย
นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดใจว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านอาหาร การกิน อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรม และ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่มีอัตลักษณ์ ที่เป็นของตนเองในแบบของคนสมุทรสาคร แต่การที่เราจะดันจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน เพื่อให้จังหวัดเดินหน้าอย่างเต็มกำลังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญในความคิดของผม ซึ่งสิ่งที่ผมอยากต่อยอดและผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป จะพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา การคมนามคม สิ่งแวดล้อม วิถีความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นโดยนำภาษีของประชาชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม และสิ่งที่ผมพร้อมทีมคณะก้าวหน้าสมุททรสาคร อยากจะฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร คือ คณะก้าวหน้าจังหวัดสมุทรสาคร มีความจริงใจและมุ่งมั่นพร้อมที่จะเข้ามาพัฒนา บริหารจัดการ และเข้าถึงปัญหาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อพี่น้องชาวสมุทรสาคร จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยกัน ดังจุดมุ่งหมายที่ว่า “เริ่มเปลี่ยนประเทศ เริ่มที่สมุทรสาครบ้านเรา”
นายอวยชัยฯ เปิดใจอีกว่า คณะก้าวหน้าสมุทรสาคร ต้องการที่จะเข้ามาพัฒนาบริหารจังหวัดสมุทรสาครให้มีความเจริญยิ่งขึ้น โดยนโยบายของคณะก้าวหน้าสมุทรสาคร ได้ยึดนโยบาย 5 ด้านคือ แก้ปัญหาขยะ แก้ปัญหาน้ำเสีย พัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาคมนาคม และ Open DATA การเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ อบจ.สมุทรสาคร และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำงบประมาณมาใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาในด้านต่างๆ ส่วน เหตุผลที่ตัดสินใจมาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นในครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลง เพราะสมุทรสาครอยู่กับสภาพเดิมๆ มานานพอสมควรแล้ว ทั้งนี้ในฐานะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ก็มีความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาสมุทรสาคร ขณะที่ทางด้านของว่าที่คู่แข่งที่พอจะทราบแล้วนั้น ตนเองและคณะก้าวหน้าก็จะสู้ให้ถึงที่สุด จะเดินตามแนวทางและนโยบายที่วางไว้ พร้อมกันนี้ถ้าหากตนเองได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายก อบจ.นั้น สิ่งที่จะทำเป็นอันดับแรกคือ เรื่องของการศึกษา โดยจะพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในระดับที่ดีขึ้น และเรื่องของสนามกีฬาในแต่ละพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ
ด้านนายทองแดง เบญจปัก ส.ส.สมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล เปิดใจด้วยว่า พรรคก้าวไกล นับเป็นพรรคของพี่ที่ใช้ต่อสู้การเมืองในระดับประเทศ และ กทม. ส่วนคณะก้าวหน้าคือ พรรคของน้องที่ใช้ต่อสู้การเมืองในระดับท้องถิ่น ซึ่งสาเหตุที่ทางพรรคใหญ่เลือกนายอวยชัย จาตุรพันธ์ ให้มาเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสาคร ก็เพราะได้เห็นถึงแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ ตลอดจนนโยบาย และความมุ่งมั่นของอวยชัย ที่ต้องการจะมาพัฒนาและเปลี่ยนจังหวัดสมุทรสาครให้ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน เช่น การศึกษา คมนาคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น ซึ่งการคัดสรรผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นครั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดการทำงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้าสมุทรสาคร ส่งผลในเรื่องการทำงานในระดับจังหวัด ที่จะสามารถผลักดันให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการทำงานในระดับประเทศได้ผลดียิ่งขึ้น
นายทองแดงฯ กล่าวอีกว่า สำหรับความคาดหวังในครั้งนี้ ตนมองว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ จะทำอะไรที่ตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจถึงความคาดหวังของคนในพื้นที่มากขึ้น รวมถึงยอมรับในความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนด้วย ส่วนการที่เลือกนายอวยชัยฯ มาเป็นว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสาครนั้น ทางอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร แถมยังได้ให้แนวทางด้วยว่า ในจังหวัดที่มี ส.ส.แล้วนั้น ถ้ามีตัวแทนพรรคมาลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ก็ขอให้ยึดนโยบายของพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่ในอดีต เพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องกัน ส่วนเรื่องของการฟอร์มทีมเพื่อลงแข่งขันกับว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคยักษ์ใหญ่และผู้ที่มีฐานเสียงเดิมอยู่แล้วนั้น ตนมองว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะตนเชื่อว่า การมาด้วยธรรมชาติ หลักความเป็นจริง และหลักธรรม จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน ซึ่งในส่วนตนยังเชื่อมั่นในประชาชนที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เชื่อมั่นในประชาชนที่มองถึงอนาคตของลูกหลานว่าควรที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างไร และสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ตนมั่นใจนายอวยชัยและทีมงาน เพราะเชื่อว่า ทุกคนจะทำงานเพื่อประชาชนด้วยความเสียสละอย่างแท้จริง

administrator

Related Articles