24 พ.ย.นี้ ทางหลวงชนบท เปิดเวทีครั้งที่ 3 โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สค.2037 แยก ทล.35 – บางยาง

24 พ.ย.นี้ ทางหลวงชนบท เปิดเวทีครั้งที่ 3 โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สค.2037 แยก ทล.35 – บางยาง
ช่วยแชร์

“กรมทางหลวงชนบท”
กรมทางหลวงชนบท กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษา แนวสายทางและ/หรือรูปแบบโครงการที่เหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles