ปัญหาการจัดการแนวเขตชายฝั่ง

ปัญหาการจัดการแนวเขตชายฝั่ง
ช่วยแชร์

อาหารทะเลที่เรารับประทานกัน คุณรู้หรือไม่มันแลกมาด้วยการต้อสู้เพื่อนการดำรงชีวิตอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านจำนวนมาก..
ทะเล คือแหล่งพื้นที่ทำกินหลักของประมงชายฝั่งขนาดเล็กส่วนใหญ่ของประเทศ

แต่วันนี้ “ทะเลกำลังเปลี่ยนไป” หากพี่น้องชาวประมงถูกละเมิดสิทธิ์ในพื้นที่อนุญาต เมื่อพื้นที่ทะเลไม่ใช่พื้นที่สาธรณะอีกต่อไป หรือแม้แต่ปัญหาน้ำเสียในทะเล คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม
แม้แต่อุตสาหกรรมและสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่ทะเล และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ กลุ่มที่ลักลอบใช้เครื่องมือทำลายล้างในการทำประมง สร้างความเสียหายระยะยาวให้แก่สัตว์ทะเล

เราในส่วนขอผู้บริโภค สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและประมงที่ยั่งยืน รวมถึงการกระจายประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อชุมชนชายฝั่งในภาคประมงพื้นบ้านอย่างเป็นธรรมได้อย่างไร
มารับทราบและเรียนรู้ข้อมูลไปพร้อมกัน
เจ้าของโครงการ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลิตผลงาน : ADNEWS
Line ID : @ADNEWS
#ADNEWS
#Newsinfluence
#ทะเลชายฝั่ง

 

administrator

Related Articles