สมุทรสาครเปิดโรงพยาบาลวัดบางปลา โรงพยาบาลชุมชนแห่งพลังศรัทธาของทางวัดและประชาชน

สมุทรสาครเปิดโรงพยาบาลวัดบางปลา โรงพยาบาลชุมชนแห่งพลังศรัทธาของทางวัดและประชาชน
ช่วยแชร์

        เมื่อวันที่26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.39 น. พระครูสาครวุฒิธรรม เจ้าอาวาสวัดบางปลา ได้ทำพิธีทางสงฆ์และเจิมเปิดโรงพยาบาลวัดบางปลา หรือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ โรงพยาบาลนี้เกิดจากความตั้งใจของพระครูสาครวุฒิธรรม เจ้าอาวาสวัดบางปลา ที่อยากสร้างโรงพยาบาลขึ้นในชุมชน เพื่อรองรับชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียง ลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักของทั้ง 3 อำเภอ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสฯ เล่าว่า ก่อนที่จะสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นก็คิดอยู่นานเพราะไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่ กลัวว่าจะมีเงินไม่พอ กังวลว่าภาครัฐจะไม่รับมาดูแล แต่สุดท้ายการสร้างก็สำเร็จ และทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับในการกำกับดูแลโดยให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลสมุทรสาคร

         สำหรับ โรงพยาบาลวัดบางปลา หรือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 4 ตั้งอยู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 และสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงสาธารณสุขเห็นควรที่จะรับโรงพยาบาลแห่งนี้ไว้กำกับดูแล โดยลักษณะเป็นอาคารบริการ3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,658 ตารางเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบหลัก 2 ตำบลหลัก ได้แก่ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลททราย มีครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ 3 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านบางปลา, รพ.สต.บ้านอ้อมโรงหีบ และ รพ.สต.บ้านศรีเมือง นอกจากนี้ยังดูแลประชากรในตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลนาดี ตำบลชัยมงคล เป็นตัน การบริการเป็นรูปแบบหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพเป็นผู้ดูแลสุขภาพประชาชน เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างครอบคลุมทุกมิติ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการพื้นฟูสภาพ เวลา 08.00-12.00 น.จะบริการตรวจโรคไม่เรื้อรัง วันอังคาร – วันศุกร์ 8.00-16.00น. บริการกายภาพบำบัด, ทุกวันอังคาร 8.00-12.00 น.บริการฝากครรภ์, ทุกวันพุธ 8.00-12.00น. ฉีดวัคซีนเด็ก และหยุดทุกวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ ซึ่งระบบการบริหารจัดการจะเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับโรงพยาบาลสมุทรสาครแบบ Real time โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เมื่อประชาชนมารับบริการ ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งตอนนี้ยังบริการอาจยังไม่ครบครัน เพราะยังขาดเครื่องไม้เครื่องมืออีกหลายอย่าง ซึ่งทางเจ้าอาวาสวัดบางปลา บอกว่า ต่อไปจะต้องพัฒนาให้มีเครื่องมือแพทย์ที่ครบครัน และอาจจะสร้างหอผู้ป่วยในเพิ่ม ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความตั้งใจของเจ้าอาวาสวัดบางปลา และประชาชนทุกคนที่ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างโรงพยาบาลฯ ทั้งนี้ ผู้ที่มีจิตศรัทธาในการบริจาคทรัพย์หรือเครื่องมือทางการแพทย์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลวัดบางปลา โทร.034-410341

administrator

Related Articles