ชมรมมิตรภาพไทย-อีสาน สมุทรสาคร มอบบ้านสุข หลังที่ 2

ชมรมมิตรภาพไทย-อีสาน สมุทรสาคร มอบบ้านสุข หลังที่ 2
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการมอบบ้านสุขหมู่ที่.2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมห้องน้ำด้วยงบประมาณจากชมรมมิตรภาพไทย-อีสาน สมุทรสาคร หลังที่ 2 โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ประธานชมรมมิตรภาพไทย-อีสาน สมาชิกชมรมฯ พร้อมรองนายก อบต.โคกขาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกขาม ทีม พชต.โคกขามและคณะฯ ร่วมมอบบ้านแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทางสังคม ในการนี้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตแก่ครอบครัวดังกล่าวอีกด้วย.

administrator

Related Articles