สมุทรสาครพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกับงาน “วัฒนธรรมสาครบุรี สี่ชาติพันธุ์ สานสัมพันธ์อาเซียน”

สมุทรสาครพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกับงาน “วัฒนธรรมสาครบุรี สี่ชาติพันธุ์ สานสัมพันธ์อาเซียน”
ช่วยแชร์

       

         นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “วัฒนธรรมสาครบุรี สี่ชาติพันธุ์ สานสัมพันธ์อาเซียน” ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร,นายประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีน 100 ตระกูลแซ่ จังหวัดสมุทรสาคร ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยจีนจังหวัดสมุทรสาคร,นางบังอร ทั้งเสวก ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยรามัญจังหวัดสมุทรสาคร และ นางพิกุลทอง วรรณวงษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแถลงข่าว ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมงาน
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “วัฒนธรรมสาครบุรี สี่ชาติพันธุ์ สานสัมพันธ์อาเซียน” ถือเป็นงานมหกรรมชาติพันธุ์ สายใยรัก ถักทอวัฒนธรรม รวมใจกันเป็นหนึ่ง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2564 ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยม ปลูกจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสารขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสมุทรสาครให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทย และชาวอาเซียนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเชื่อมความสัมพันธ์


ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนเที่ยวงาน วัฒนธรรมสาครบุรี สี่ชาติพันธุ์ สานสัมพันธ์อาเซียน ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2564 ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งภายในงานท่านจะได้รับชมการแสดง จากชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ การแสดง “ไทยทรงดำ รำเทิดพระเกียรติ”โดยกลุ่มไทยทรงดำหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร การแสดง ชื่อชุด “สี่ชาติพันธุ์ สร้างสรรค์สมุทรสาคร” โดยกลุ่มไทยรามัญ การออกบูทกิจกรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีน 100 ตระกูลแซ่ สาธิตการชงชาจีน จากโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สาธิตการปักผ้าสไบมอญ จากชาวไทยเชื้อสายรามัญตำบลเจ็ดริ้ว สาธิตงานหัตกรรมผ้า ไทยทรงดำ สาธิตการทำถ้วยเบญจรงค์ การทำขนมไทยจากบ้านโคกขาม และ การสาธิตการฝนทานาคพร้อมผลิตภัณฑ์จากทานาคา นอกจากนี้ ยังมีการออกบูทของ OTOP กว่า 40 ร้านค้า โดยการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดสมุทรสาครในการเปิดจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

administrator

Related Articles