กกต.รับรองแล้ว 10 นายกเทศมนตรี

กกต.รับรองแล้ว 10 นายกเทศมนตรี
ช่วยแชร์

      เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า กกต.ได้ออกประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 10 ฉบับ และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลอีกจำนวน 13 ฉบับ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
สำหรับในส่วนของการรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 10 เทศบาลนั้น ประกอบไปด้วย 1.นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจีน,2.นายลือชา โพธิ์อบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปลา,3.นายเผชิญ ม่วงกลม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคอกกระบือ,4.นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อย , 5.นายบัญชา ฤทธิศาสตร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ,6.นายวิชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนไก่ดี,7.นายสมบูรณ์ สุขผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแคราย,8.นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้า,9.นายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว และ 10.นายเฉลา ใจดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ ที่ทาง กกต.ยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้ง จ.สมุทรสาคร ยังคงเหลืออีก 5 เทศบาล ประกอบไปด้วย เทศบาลนครสมุทรสาคร,เทศบาลตำบลนาดี,เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก,เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน และ เทศบาลตำบลสวนหลวง

administrator

Related Articles