ซี แวลูฯ สนับสนุนเงินร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ซี แวลูฯ  สนับสนุนเงินร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ช่วยแชร์

              กลุ่มบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเงินเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ในประเทศและประชาชนคนไทยต่อไป เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์, คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ และคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนื่องจากในขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกที่ 3 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการใช้ขาดแคลน ทางกลุ่มบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบเงินสนับสนุนดังกล่าวเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในประเทศไทยต่อไป

administrator

Related Articles