ผู้ว่าสมุทรสาครสั่งปิดโรงงานสารเคมี ปล่อยกลิ่นตะกรันรบกวนชาวบ้าน

ผู้ว่าสมุทรสาครสั่งปิดโรงงานสารเคมี    ปล่อยกลิ่นตะกรันรบกวนชาวบ้าน
ช่วยแชร์

 

ผู้ว่าสมุทรสาครสั่งปิดรง.สารเคมีปล่อยกลิ่นตะกรันเหม็นรบกวนชาวบ้าน30วัน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564ภายใต้การอำนวยการของนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยนายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย นายคนึง ทองเที่ยง ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ผู้แทนนายอำเภอกระทุ่มแบน  เทศบาลตำบลแคราย และฝ่ายปกครองท้องที่  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  เรื่อง ความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นสารเคมีของ บริษัท เซี๊ยะ จี้อ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  เขตพื้นที่ ม.2 ต.แคราย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

ซึ่งจากการลงพื้นที่สถานประกอบการ และตรวจสอบบ้านเรือนของผู้ร้องเรียน และบริเวณโดยรอบ พบว่า 1. ปัญหาการเก็บกองวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต และหลังจากผลิต ไว้นอกอาคารไม่เรียบร้อย 2. กลิ่นเหม็นภายในโรงงาน จากกระบวนการเผาขี้ตะกรัน และตะกอนวัสดุ  และจากระบบบำบัดน้ำเสีย3. ระบบบำบัดกลิ่น (Wet Scrubber) ยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ 4. การปล่อยน้ำหล่อเย็นลงสู่ลำลางสาธารณะโดยตรงไม่ผ่านกระบวนการบำบัด จากการบูรณาการตรวจสอบเบื้องต้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  สั่งให้สถานประกอบการหยุดการประกอบกิจการ 30 วัน และปรับปรุงแก้ไขตามเป็นเด็นปัญหาให้เรียบร้อย และเข้าตรวจสอบก่อนเปิดดำเนินการ

  1. ให้ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตรวจสอบรายงานผลการควบคุมมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และตรวจวัดค่าน้ำบริเวณลำลางสาธารณะข้างสถานประกอบการ3. ให้เทศบาลตำบลแคราย เข้าตรวจสอบกลิ่นเมื่อมีการร้องเรียน และหยุดการประกอบกิจการตาม พรบ.สาธารณสุข 4ให้อำเภอกระทุ่มแบน กำกับดูแลพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และติดตามตรวจสอบโดยใกล้ชิด5ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ทราบถึงการบูรณาการแก้ไขปัญหา ทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และจะได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาต่อไป.

administrator

Related Articles