ชมรมครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร สพป. ยื่นหนังสือคัดค้าน และนำข้อเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ

ชมรมครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร สพป. ยื่นหนังสือคัดค้าน และนำข้อเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ
ช่วยแชร์

เมื่อเร็วๆนี้ชมรมครู ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ยื่นหนังสือต่อ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา เพื่อคัดค้านและนำข้อเสนอ ของ สพฐ. และ ค.อ.ท. ต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … (ฉบับผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา)  ทางชมรมครู และผู้บริหารการศึกษา ไม่เห็นด้วยที่จะนำร่าง กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ และถ้าจะนำไปใช้ควรมีการแก้ไข และบัญญัติเพิ่มเติม เพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีคุณภาพ สอดคล้องกับการปฏิรูป เป็นแม่บทที่ใช้ในการกำหนดทิศทางการศึกษาที่สมบูรณ์ เป็นรูปประธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพลูกหลานคนไทยได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

administrator

Related Articles