รพ.สมุทรสาคร ปรับพื้นที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลจาก อบต.ท่าทราย สู่ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย รองรับให้การบริการเต็มพิกัดในอนาคต

รพ.สมุทรสาคร ปรับพื้นที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลจาก อบต.ท่าทราย สู่ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย รองรับให้การบริการเต็มพิกัดในอนาคต
ช่วยแชร์

 

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมการให้บริการจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 (นอกโรงพยาบาล) ภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ณ ลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยจุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัลฯ แห่งนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนย้ายสถานที่ฉีดวัคซีนเดิมจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย มายังลานจอดรถใต้อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เนื่องจากแต่เดิมการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนที่ อบต.ท่าทรายนั้น ก็เพื่อเป็นการให้บริการเชิงรุกพื้นที่สีแดงเข้มของจังหวัดสมุทรสาคร  ก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยปัจจุบันการฉีดวัคซีนให้กับพื้นที่สีแดงเข้มหรือตำบลท่าทรายนั้น เป็นไปอย่างครอบคลุมตามเป้าหมาย ประกอบกับ การประสบปัญหาเวลาที่ฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง น้ำฝนสาดเข้ามาด้านในได้รอบด้าน จึงเป็นอันตรายต่อการใช้ไฟฟ้า และไม่สะดวกต่อการให้บริการหรือรับบริการ ดังนั้นทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ปัจจุบันมีจุดให้บริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล 3 แห่ง และนอกโรงพยาบาล 2 แห่ง จึงเห็นสมควรที่จะต้องปรับหาพื้นที่ใหม่ ที่มีความสะดวกต่อการฉีดวัคซีนทั้งของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ได้สนับสนุนพื้นที่ลานจอดรถใต้อาคารส่วนหนึ่งที่มีความกว้างขวาง และมีที่จอดรถรองรับประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้จึงได้เสนอความเหมาะสมให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา แล้วเห็นสมควรให้ปรับเปลี่ยนจากจุดฉีดวัคซีนที่ อบต.ท่าทราย มาที่ลานจอดรถของศูนย์เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป โดยจะเริ่มฉีดเวลา 08.00 น. ตามปกติที่เคยเปิดให้บริการแต่ละวัน ผู้เข้ารับบริการวันละประมาณ 1,500 – 2,000 ราย

นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนในขณะนี้ยังเป็นการฉีดวันซีนให้กับผู้เข้ารับบริการเข็มที่สอง และ เข็มแรกสำหรับผู้ที่มีใบนัดล่วงหน้าอยู่แล้ว ที่เคยจองอยู่ในระบบของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ส่วนการวอร์คอิน ก็จะทำให้เฉพาะกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มเท่านั้น หากใครที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ก็สามารถมาติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ทันที แต่ถ้าในส่วนของประชาชนทั่วไป ยังไม่มีการเปิดให้บริการแบบวอร์คอินแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะต้องรอให้วัคซีนรอบใหม่ส่งมาถึงโรงพยาบาลสมุทรสาครเสียก่อน ซึ่งการปรับพื้นที่นี้ก็เพื่อรองรับการให้บริการในอนาคตด้วย โดยในขณะนี้ขอให้ประชาชนทุกคนที่ต้องการจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนนั้น เข้าไปจองในระบบหมอพร้อม หรือสายด่วนของจังหวัดสมุทรสาครที่กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่นัดหมายจากระบบไว้แล้ว.

 

 

 

 

 

administrator

Related Articles