ประธานส.อ.ท. จับมือจังหวัดสมุทรสาคร “นำร่อง ฉีดวัคซีนในนิคมอุตสาหกรรม” แก่30,000 แรงงานไทย

ประธานส.อ.ท. จับมือจังหวัดสมุทรสาคร “นำร่อง ฉีดวัคซีนในนิคมอุตสาหกรรม” แก่30,000 แรงงานไทย
ช่วยแชร์

เมื่อเร็วๆนี้นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อม นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและคณะเข้าพบ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อหารือแนวทางทำงานเชิงรุกในการสนับสนุนพื้นที่ให้ภาครัฐใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนแก่ภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้โดยเร็วขึ้น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี    ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า จะใช้ จ.สมุทรสาคร เป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อฉีดวัคซีนให้แรงงาน (ไทย) ในสถานประกอบการ เนื่องจากที่นี่มีความพร้อมมากที่สุด โดยกำหนด 2 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครที่มีแรงงานประมาณ20,000 คน และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร มีแรงงานประมาณ10,000 คน รวมประมาณ 30,000 คน กลุ่มนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อน โดยจะใช้สถานที่ส่วนกลางของแต่ละนิคมเป็นที่ฉีดวัคซีน ส่วนบุคคลากรทางการแพทย์จะเป็นส่วนของสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการให้

ส่วนวัคซีนที่จะนำมาฉีด ตอนนี้ภาคเอกชนไม่ได้นำเข้ามาเองในช่วงแรก แต่จะเป็นการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลมาให้ แต่หากโอกาสหน้าถ้ามีความจำเป็นจะต้องนำวัคซีนเข้ามาเองก็จะต้องหารือกับรัฐบาลก่อน    ตอนนี้เราไม่ได้กำหนดว่า จะใช้วัคซีนยี่ห้อใดในการฉีด ให้กับกลุ่มแรงงาน (ไทย) ในภาคอุตสาหกรรม แต่เราเห็นว่าจำเป็นต้องฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันก่อน โอกาสหน้าถ้าเลือกยี่ห้อได้ค่อยว่ากัน

administrator

Related Articles