เหล่ากาชาดสมุทรสาครช่วยผู้ยากไร้

เหล่ากาชาดสมุทรสาครช่วยผู้ยากไร้
ช่วยแชร์

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนางสาวศิริลักษณ์ สื่อเฉย ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ประสบปัญหาเนื่องจากสามีเป็นผูัป่วยติดเตียง และตนเองตกงานเนื่องมาจากสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงไม่มีรายได้ในการดูแลครอบครัว เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบชุดธารน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค และนมผงสำหรับเด็ก เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

administrator

Related Articles