ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่5 ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิ-19 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่5 ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิ-19 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัย
ช่วยแชร์

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่5 ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิ-19 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัย  อีกหนึ่งจุดบริการนอกโรงพยาบาลเครือข่ายโครงพยาบาลสมุทรสาคร  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนลอตใหญ่ที่จะเข้ามาถึงช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่จุดลานจอดรถใต้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย  เครือข่ายของโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์ ณเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร,นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมชี้แจงให้ข้อมูลถึงขั้นตอนในการให้บริการในทุกๆจุด ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนด

โดยครั้งนี้ได้มีนายแพทย์สาธารณสุขและตัวแทนทั้ง 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 มาดูงานด้วยสำหรับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัย เป็นจุดบริการที่ย้ายจาก อบต.ท่าทรายมา นับเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลหนึ่งในสองแห่ง ที่ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และได้มีการจัดวางระบบให้สะดวกต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ซึ่งการตั้งจุดบริการนอกโรงพยาบาลนั้นก็ยังได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากภาคเอกชนมากมายทั้งเจ้าของสถานที่เอง และบริษัทที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการวางระบบ

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เปิดเผยว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดอื่นๆที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 5 ศึกษาไว้เป็นแบบอย่าง เพราะสมุทรสาครถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกเรื่อง ไม่เฉพาะแต่เรื่องของการฉีดวัคซีน สามารถใช้เป็นต้นแบบได้ แต่จังหวัดอื่นก็อาจต้องปรับบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป การทำงานของสมุทรสาครถือว่าเป็นระบบและพร้อมที่รับกับการจัดสรรวัคซีนลอตใหญ่เข้ามาได้อย่างแน่นอน

administrator

Related Articles