ภาคเอกชนสนับสนุนชุดPPEให้โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร

ภาคเอกชนสนับสนุนชุดPPEให้โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร
ช่วยแชร์

ภาคเอกชนสนับสนุนชุดPPEให้โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร รับมอบชุดPPE300ชุด น้ำ30แพ็คจากนายอมรพันธ์ ป้องคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาสมุทรสาครโดยทางบริษัทฯร่วมกับพนักงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหามา เพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19ในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร8จำนวน50ชุด ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 9 250ชุด

administrator

Related Articles