นายก อบจ.สมุทรสาคร สำรวจพื้นที่ของเทศบาลนครฯ เตรียมหารือขอใช้ประโยชน์จากที่ดิน 240 ไร่

นายก อบจ.สมุทรสาคร สำรวจพื้นที่ของเทศบาลนครฯ เตรียมหารือขอใช้ประโยชน์จากที่ดิน 240 ไร่
ช่วยแชร์

นายก อบจ.สมุทรสาคร สำรวจพื้นที่ของเทศบาลนครฯ เตรียมหารือขอใช้ประโยชน์จากที่ดิน 240 ไร่

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร,นายสุชีพ คงศีล นายก อบต.บ้านเกาะ และคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงดูพื้นที่ 240 ไร่ของเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่จัดซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณปี 2535 ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร โดยที่ดินนั้นแบ่งเป็นสองแปลงด้วยกัน แปลงแรกเป็นที่ดิน 70 ไร่ ติดกับคลองราษฎร์เจริญ และอีกแปลงเป็นที่ดินขนาด 170 ไร่ ติดกับคลองราษฎร์เจริญสุข ที่ดินทั้งสองแปลงมีถนนตัดผ่าน มีพื้นที่เชื่อมต่อกับตำบลอำแพง และตำบลชัยมงคล ซึ่งในอดีตที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้ ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร เคยจะนำมาใช้ก่อสร้างโครงการบ่อกำจัดขยะ แต่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะและพื้นที่ใกล้เคียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นด้วย จึงได้คัดค้านโครงการสร้างบ่อกำจัดขยะของเทศบาลนครสมุทรสาครไว้ก่อน ทำให้ที่ดินทั้ง 2 แปลง รวมเนื้อที่ขนาด 240 ไร่ ต้องหยุดชะงักและไม่ได้ใช้ประโยชน์นับแต่นั้นมา จนปัจจุบันกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร บอกว่า จากสภาพของพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่ติดต่อกับหลายตำบลนั้น ตนเองมองว่าน่าจะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนได้ในรูปแบบอื่นๆ ที่มีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนในตำบลบ้านเกาะและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การสร้างสนามกีฬา หรือสร้างสถานที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ตามความคิดเห็นจากการประชาพิจารณ์ของประชาชน เป็นต้น  ทั้งนี้จึงได้ลงมาสำรวจสภาพภูมิประเทศไว้ก่อน จากนั้นก็จะนำไปหารือร่วมกับทางเทศบาลนครสมุทรสาครว่า ทางเทศบาลนครสมุทรสาครในฐานะผู้ครอบครองของที่ดินฯ มีแผนจะใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อทำอื่นใดหรือไม่ อีกทั้งยังต้องศึกษาทางด้านของกฎหมายด้วยว่า สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว อบจ.สมุทรสาคร ก็จะเข้ามาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

administrator

Related Articles