นายก อบจ.สมุทรสาคร ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์จองซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม 200,000 โดส

นายก อบจ.สมุทรสาคร ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์จองซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม 200,000 โดส
ช่วยแชร์

นายก อบจ.สมุทรสาคร ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์จองซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม 200,000 โดส

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่า   สำหรับ อบจ.สมุทรสาครนั้น มีความพร้อมในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเมื่อทาง อบจ.สมุทรสาครได้รับทราบว่า ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มตามที่มีการแถลงข่าวไปแล้วนั้น ส่งผลให้ อบจ.ทั่วประเทศเกิดความตื่นตัวในการเสนอเรื่องขอจองวัคซีนดังกล่าว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเชื่อได้ว่า อบจ.ทั่วประเทศก็เกิดความตื่นตัวมานานแล้ว เพราะต้องการจะจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดเช่นเดียวกันกับทาง อบจ.สมุทรสาคร แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนในการอนุมัติให้ทาง อบจ.จัดซื้อวัคซีนเองได้ กระทั่งมาขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้นแล้ว ทาง อบจ.สมุทรสาคร ก็ได้มีการติดต่อไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันเสาร์ (29 พ.ค.) ที่ผ่านมาว่า จังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์ที่จะขอจองเพื่อจัดซื้อวัคซีนชนิดนี้  จากนั้นเมื่อเช้าวันนี้ ( 31 พ.ค.) ก็ได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ส่งไปยังผู้ที่รับเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยในส่วนของปริมาณที่เราทำการจองไปนั้นเบื้องต้นอยู่ที่ 200,000 โดส โดยได้มีการหารือร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้การขอจองสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มมีความเหมาะสมกับจำนวนประชากร และการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับวัคซีนแอสตราเซเนกา ของทางรัฐบาลที่จะจัดส่งมายังจังหวัดสมุทรสาคร ตามจำนวนและวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ คือ เดือนมิถุนายน  56,000 โดส,เดือนกรกฎหาคม 336,000 โดส และเดือนสิงหาคมอีก 160,000 โดส ดังนั้นจึงต้องมีการคำนึงว่า การสั่งซื้อในครั้งนี้จะต้องมีการบริหารจัดการที่ไปด้วยกันได้ของวัคซีนทั้ง 2 ชนิด

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้เปิดเผยอีกว่า ส่วนเงินที่จะนำมาจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มนั้น ก็เป็นงบประมาณของทาง อบจ.สมุทรสาคร แต่จะต้องใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ก็คงต้องรอให้ราคาวัคซีนซิโนฟาร์มนิ่งเสียก่อน ถึงจะจัดสรรงบประมาณมาใช้เพื่อดำเนินการด้านนี้ได้ แต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ 200 ล้านบาท และยังมีงบบางส่วนที่สามารถนำมาตั้งจ่ายเพิ่มเติมได้หากงบที่คาดการณ์ไว้ในคราวแรกไม่เพียงพอ นอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนั้น ก็คงต้องหารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะอนุกรรมการบริหารวัคซีนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้การบริหารจัดการฉีดวัคซีนของจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปภายใต้ระบบที่จังหวัดได้วางไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่ก็คงจะต้องให้เป็นประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดสมุทรสาคร เหตุเพราะว่า ด้วยงบประมาณที่จัดซื้อนั้นเป็นงบประมาณของทาง อบจ. ตามข้อกำหนดของการบริหารจัดการท้องถิ่นนั่นเอง.

administrator

Related Articles