ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์ (Kick-off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน”

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์ (Kick-off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน”
ช่วยแชร์

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์ (Kick-off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน”

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ  จัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick-off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดในโคและกระบือ ณ 888 ฟาร์ม ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน การป้องกันโรค โดยเน้นการป้องกันแมลงดูดเลือด ซึ่งเป็นพาหะนำโรคเป็นหลัก การพ่นยาฆ่าแมลง ซึ่งได้รับการสนับสนุนยาฆ่าแมลงและเครื่องพ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อและจะดำเนินการในพื้นที่อื่น ของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

 

administrator

Related Articles