ปศุสัตว์สมุทรสาครตรวจสอบสถานที่จำหน่ายซากสุกรหรือหมูป่า

ปศุสัตว์สมุทรสาครตรวจสอบสถานที่จำหน่ายซากสุกรหรือหมูป่า
ช่วยแชร์

ปศุสัตว์สมุทรสาครตรวจสอบสถานที่จำหน่ายซากสุกรหรือหมูป่า

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 256 นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายเทียงสื่อ สมควรดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายซากสุกรหรือหมูป่า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมทั้งบังคับใช้กฏหมายหากพบการกระทำผิด เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 แห่ง

 

 

 

administrator

Related Articles