นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย เตรียมพร้อมพื้นที่จุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบนแห่งแรก ดีเดย์ 7 มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศ

ช่วยแชร์

นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย เตรียมพร้อมพื้นที่จุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบนแห่งแรก ดีเดย์ 7 มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นวันดีเดย์ฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ ชนิดแอสตราเซเนกานั้นวันนี้ ( 02 มิ.ย.64) ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมการเตรียมจุดให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และยังถือว่าเป็นจุดใหญ่จุดสำคัญอีกด้วยนั่นคือ ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ต้องรองรับผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ทั้งที่เป็นประชากรในพื้นที่ตามทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝง (คนไทย) ที่มาทำงานอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครอ้อมน้อย เนื่องจากพื้นที่นี้มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ค่อนข้างเนืองแน่น

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลฯ และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ก็ได้ลงมาตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมที่อาคารอเนกประสงค์  โดยเบื้องต้นได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ภายในของอาคารให้มีความสะอาด ปลอดภัย และเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ขณะเดียวกันก็จะมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เข้ามาติดตั้งตามจุดที่กำหนด เช่น ส่วนคัดกรอง ลงทะเบียน จุดฉีดวัคซีน จุดพักคอย และจุดปฐมพยาบาลที่ได้เตียงกระดาษจากสภาอุตสาหกรรมเข้ามาสนับสนุน และรถฉุกเฉิน หากเกิดภาวะข้างเคียงต่อผู้ที่มาฉีดวัคซีน

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่  7 มิถุนายนนี้ ทางเทศบาลมีความพร้อมสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน โดยอาคารอเนกประสงค์และพื้นที่ๆ จัดเตรียมไว้สามารถรองรับผู้มาใช้บริการแบบเต็มศักยภาพได้ถึงวันละ 2,000 คน แต่ในเดือนมิถุนายนนี้ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนวันละ 200 คนก่อน ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน ก็น่าจะฉีดได้ครบตามจำนวนประชากรที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามลำดับ ส่วนในเดือนกรกฎาคมนั้น จะต้องดูปริมาณวัคซีนที่ภาครัฐได้จัดสรรมาว่า มีจำนวนเท่าใด แล้วจึงนำมาบริหารจัดการนัดหมายจำนวนประชากรที่จะเข้ารับบริการฉีดของแต่ละวันอีกครั้ง นอกจากนี้ในส่วนของวัคซีนทางเลือกนั้น ทางเทศบาลนครอ้อมน้อยก็พร้อมที่จะจัดซื้อมาฉีดให้กับประชากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อการควบคุมโรค แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความชัดเจนจากทางรัฐบาลนั่นเอง

administrator

Related Articles