นายก อบจ.สมุทรสาคร ส่งเครื่องจักรฟื้นฟูคลองสองบาง รองรับน้ำจืดช่วงฝนทิ้งช่วง บรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่กระทุ่มแบน

นายก อบจ.สมุทรสาคร ส่งเครื่องจักรฟื้นฟูคลองสองบาง รองรับน้ำจืดช่วงฝนทิ้งช่วง บรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่กระทุ่มแบน
ช่วยแชร์

นายก อบจ.สมุทรสาคร ส่งเครื่องจักรฟื้นฟูคลองสองบาง รองรับน้ำจืดช่วงฝนทิ้งช่วง บรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่กระทุ่มแบน

 

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะทำงานของ อบจ.สมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่  ดูการขุดลอกคลองสอง หมู่ที่ 7 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภายหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้สนับสนุนเครื่องจักรเป็นเรือตัก มากำจัดวัชพืชในคลองดังกล่าวเพื่อขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล บรรเทาความเดือดร้อนด้านปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตรกรรมในตำบลบางยาง ตำบลท่าไม้ และตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน  โดยมีนายวิษณุ สำรวยรื่น กำนันตำบลบางยาง ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดมาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของน้ำเค็ม ในปัจจุบันที่พบว่าขณะนี้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฝนทิ้งช่วงหรือไม่ตกตามฤดูกาลในช่วงฤดูฝน  จนทำให้ต้องปิดประตูระบายน้ำต่างๆ เพราะน้ำในแม่น้ำท่าจีนตอนล่างยังมีความเค็มสูง  ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อทำการเกษตรได้ ส่วนน้ำจืดจากกรมชลประทานก็ยังไม่มีการระบายมาช่วยเพื่อเจือจางความเค็มให้ลดลง ซึ่งเป็นการเผชิญกับปัญหาน้ำเค็มที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยเจอมา และคาดว่าถ้ายังไม่มีน้ำจืดมาช่วย และฝนไม่ตกตามที่คาดการณ์ไว้ น้ำจืดที่หลายสวนกักเก็บไว้ก็จะหมด ก็อาจจะต้องมาหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นๆอีก

นายอุดม ไกรวัตนุสสร์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับการแก้ปัญหาตรงจุดนี้ ทาง อบจ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่ ตรงคลองสองบาง เพื่อขุดกำจัดวัชพืชขึ้นจากแหล่งน้ำ ซึ่งคลองสองบางจะเชื่อมต่อมาจากคลองบางกระสัน ในเขตสามพรานที่ยังมีน้ำจืด เพื่อให้น้ำจืดระบายเข้ามาในคลองสองบาง ส่งต่อไปยังคลองทวีผล คลองบางม่วง คลองวัดท่ากระบือ คลองโรงปูน และคลองอื่นๆ ในตำบลหนองนกไข่ บางยาง ท่าไม้ และพื้นที่อื่นๆที่มีคลองส่งน้ำเชื่อมกัน  นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเพื่อให้ระบายน้ำมาช่วย ซึ่งก็จะมีการเปิดประตูระบายน้ำแถวคลองท่าสาร-บางปลาเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนการขุดลอกคลองจะทำระยะ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 วัน นอกจากนั้นก็ยังจะมีการสำรวจเส้นทางน้ำอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีน้ำจืดใช้ในการเกษตรด้วย

administrator

Related Articles