นายอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นประธานเปิดสภาเทศบาลตำบลนาดีครั้งแรก ภานุวัฒน์ เขียวชม นั่งแท่นประธานสภา

นายอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นประธานเปิดสภาเทศบาลตำบลนาดีครั้งแรก ภานุวัฒน์  เขียวชม  นั่งแท่นประธานสภา
ช่วยแชร์

นายอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นประธานเปิดสภาเทศบาลตำบลนาดีครั้งแรก ภานุวัฒน์  เขียวชม  นั่งแท่นประธานสภา

เมื่อเวลา10.00น.ของวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ครั้งแรก โดยมีนายสุมิตร แผนทัด นายกเทศมนตรีตำบลนาดี พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลตำบลนาดี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดี ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  โดยมีนายคำนึง ดิษฐเอม ส.อบจ.สมุทรสาคร เขตอำเภอเมืองสมุทรสาครเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

ซึ่งก่อนการประชุมทางด้านนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาครได้มีการประดับอินทรธนู ให้แก่ทางด้นนายกเทศมนตรีตำบลนาดีพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิก จากนั้นก็ได้เปิดประชุม พร้อมกล่าวว่าตนขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดีทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม และดูแลทุกข์สุขของประชาชน เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลนาดีต่อไป จากนั้นได้มีการคัดเลือกประธานสภาตำบลนาดี,รองประธานสภาตำบลนาดีและเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาดี ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่นายภานุวัฒน์  เขียวชม  ประธานสภาฯ,นายสมศักดิ์ ปิตะโหตะระ รองประธานสภาฯและนายทวีสันต์ บุญกัน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาดี

สำหรับคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายสุมิตร แผนทัด นายกเทศมนตรีตำบลนาดี นายสมบูรณ์ แผนทัด รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดีนายโกมล จันจู รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดี นายสุชาติ ขาวพุ่ม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาดี และนายสุชาติ มากู่ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาดี

 

.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดีประกอบด้วย เขต1นายจันทร์ หวนสันเทียะ นายประจักษ์ ดิศฐเอม นายปรีชา ภู่รุ่งเรือง นายพิเชษฐ์ สนกรุด นายนคร ดิษฐเอม นายภานุวัฒน์ เขียวชม(ประธานสภา) เขต2 นายณรงค์ บุญกัน นายสมศักดิ์ ปิตะโหตะระ(รองประธานสภา) นายคมสันต์ ปิ่นสุข นายสุรพล บุตรฉ่ำ นายจำลอง คำกลั่น.

 

 

administrator

Related Articles