นายอำเภอกระทุ่มแบนเป็นประธานเปิดสภาเทศบาลตำบลสวนหลวงครั้งแรกนายไชยา พันธุ์จินดา นั่งแท่นประธานสภาฯ

นายอำเภอกระทุ่มแบนเป็นประธานเปิดสภาเทศบาลตำบลสวนหลวงครั้งแรกนายไชยา พันธุ์จินดา  นั่งแท่นประธานสภาฯ
ช่วยแชร์

นายอำเภอกระทุ่มแบนเป็นประธานเปิดสภาเทศบาลตำบลสวนหลวงครั้งแรกนายไชยา พันธุ์จินดา  นั่งแท่นประธานสภาฯ

เมื่อเวลา13.00น.ของวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง ครั้งแรก มีนายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวงนางสาววงวิลาส ศุกรสมิต รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสวนหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสวนหลวง ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและมีนายพหล ขำทอง ส.อบจ.สมุทรสาคร เขตอำเภอกระทุ่มแบนไปร่วมแสดงความยินดีด้วย

นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวงพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนหลวงทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทำงานเพื่อประชาชนชาวตำบลสวนหลวง และขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และในฐานะที่เป็นนายอำเภอกระทุ่มแบน ที่เคยอยู่ในพื้นที่มานานจึงทราบปัญหาของพื้นที่ดียินดีที่จะให้การสนับสนุน

หลังจากนั้นได้มีการประดับอินทรธนู ให้แก่สมาชิกและคณะผู้บริหารทุกคน จากนั้นได้มีการคัดเลือกประธานสภาตำบลสวนหลวง,รองประธานสภาสวนหลวงและเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่นายไชยา พันธุ์จินดา ประธานสภาฯ,นายวิชิต พงษ์ไกร รองประธานสภาฯและนางสาววงวิลาส ศุกรสมิต รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสวนหลวง เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง

สำหรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนหลวงประกอบด้วย นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด นายกเทศมนตรีนายธนลภย์ แตงมณี รองนายกเทศมนตรี นางสาวกอบกุล พูนสุข รองนายกเทศมนตรี พลอากาศเอก ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายชนาธิป ตรีสุริยาแสงโชติ เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนหลวงประกอบด้วยสมาชิกเขต1 นายสมบัติ ศิริพงษ์เวคิน นายสุวิทย์ มีทรง นายบรรลือศักดิ์ ไม้เขียว นายวิชิต พงษ์ไกร(รองประธานสภา)นายไพศาล เปรมชื่น นายจำนง รื่นมีแสง สมาชิกเขต2 นายพิเชษฐ์ ผ่องท่าไม้ นายสุพีร์ ฉ่ำคร้าม นายปราโมทย์ สุนทรชื่น นายไชยา พันธุ์ จินดา(ประธานสภา)นายกิจพัฒน์ เพ็งปาน นายประเสริฐ ภู่ยอดยิ่ง .

 

 

administrator

Related Articles