คปอ.สนับสนุนข้าวกล่องโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร8(วัฒนาแฟคตอรี่)

คปอ.สนับสนุนข้าวกล่องโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร8(วัฒนาแฟคตอรี่)
ช่วยแชร์

คปอ.สนับสนุนข้าวกล่องโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร8(วัฒนาแฟคตอรี่)

เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายบุรินทร์  สหัสธารากุล  ในนามประธาน คปอ. ภาคเอกชน (ประธานคณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชน) และในนามกรรมการ คปอ. ภาครัฐ (กรรมการในคณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร) พร้อมด้วยนายศราวุธ  เสียงแจ้ว  อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร, นางศนิ อานันทสฤษฎ์ อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และนายสารสิทธิ์ พวงไพบูลย์ อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ ร่วมมอบข้าวกล่อง สนับสนุนทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคตอรี่ จังหวัดสมุทรสาคร  จำนวน 1,000 กล่อง โดยมีนายแพทย์ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนาแฟคตอรี่ พร้อมด้วยคณะทีมแพทย์ พยาบาล ประจำศูนย์ฯ ร่วมรับมอบในครั้งนี้

 

 

 

 

administrator

Related Articles