ผู้ว่าฯ สั่งปูพรมตรวจ 7 โรงงาน ปฏิบัติการคืนธรรมชาติสู่สาคร (คลองเจ็ดศอก)

ผู้ว่าฯ สั่งปูพรมตรวจ 7 โรงงาน ปฏิบัติการคืนธรรมชาติสู่สาคร (คลองเจ็ดศอก)
ช่วยแชร์

ผู้ว่าฯ สั่งปูพรมตรวจ 7 โรงงาน ปฏิบัติการคืนธรรมชาติสู่สาคร (คลองเจ็ดศอก)

เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และคณะทำงานปฏิบัติการคืนธรรมชาติสู่สาคร (คลองเจ็ดศอก ตำบลนาดี อ.เมืองสมุทรสาคร) ได้เข้าตรวจสถานประกอบการ บริษัทอาชีวะ อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานประกอบการทั้งหมด 7 แห่ง ที่เกี่ยวกับกระบวนการใช้น้ำตลอดแนวคลองเจ็ดศอก ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร เพื่อติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพน้ำเน่าเสียในคลองเจ็ดศอก ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำสายสำคัญอีกสายหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับบริษัทอาชีวะ อุตสาหกรรม จำกัด ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564  คณะทำงานปฏิบัติการคืนธรรมชาติสู่สาคร (คลองเจ็ดศอก ตำบลนาดี อ.เมืองสมุทรสาคร) ได้เข้าตรวจแล้วพบว่า ทางโรงงานประกอบกิจการ ทำสลักแป้นเกลียว (สกรู-นอต) และชุบเคลือบผิวโลหะ มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน  และฝ่าฝืนเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้โดยอำนาจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จึงมีคำสั่งให้ บริษัทอาชีวะ อุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินการตาม คือ ห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน, จัดให้มีระบบการจัดเก็บน้ำเสียและส่งให้ผู้ที่รับกำจัดหรือบำบัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2564 และเมื่อดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ก่อนที่จะพิจารณาให้มีคำสั่งอนุญาตเปิดใช้งานในส่วนที่สั่งปรับปรุงแก้ไขต่อไป

จากการเข้าตรวจในวันนี้ก่อนถึงกำหนดวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ก็พบว่า ในส่วนที่สั่งปรับปรุงแก้ไขนั้น ได้หยุดดำเนินการชั่วคราว มีการจัดเก็บสิ่งของจนกลายเป็นพื้นที่โล่ง สะอาดมากขึ้น และไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือน้ำเน่าเสียไหลนองพื้น ทั้งนี้ยังคงเหลือส่วนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอีก ซึ่งทางเจ้าของโรงงานจะเร่งดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้ปฏิบัติการคืนธรรมชาติสู่สาคร (คลองเจ็ดศอก) ให้แล้วเสร็จทันตามที่กำหนดไว้

ด้านนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การเข้ามาตรวจสถานประกอบการแห่งนี้ ไม่ใช่การมาเอาผิดกับทางโรงงาน แต่มาเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้โรงงานทุกแห่งที่เกี่ยวกับกระบวนการใช้น้ำตลอดแนวคลองเจ็ดศอกที่มีกระบวนการผลิตอันอาจส่งผลกระทบต่อสภาพน้ำในคลองเจ็ดศอก ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำธรรมชาตินั้น ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองเจ็ดศอก ด้วยการปรับปรุงแก้ไข หรือดูแลบำรุงรักษาส่วนต่างๆ ของโรงงานให้ดีที่สุด ไม่ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อคลองเจ็ดศอกได้อีก ซึ่งปฏิบัติการคืนธรรมชาติสู่สาคร (คลองเจ็ดศอก ตำบลนาดี อ.เมืองสมุทรสาคร) ครั้งนี้ ไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่โรงงานใดโรงงานหนึ่ง แต่ได้สั่งการให้มีการเข้าตรวจพร้อมกันในโรงงานอีกหลายๆ แห่ง ที่เกี่ยวกับกระบวนการใช้น้ำ ภายใต้การนำของนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะทำงานฯ เบื้องต้นได้กำหนดการเข้าตรวจฯ ไว้ 2 วัน จากนั้นก็จะนำผลความคืบหน้าของแต่ละโรงงานมาสรุปเพื่อวางแนวทางในการกำกับ ดูแลสถานประกอบการ และพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองเจ็ดศอก ให้กลับมาดีได้อีกครั้งหนึ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า สำหรับสถานประกอบการที่ร่วมมือปฏิบัติตามหนังสือคำสั่งของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครในการแก้ไขปรับปรุงโรงงาน ก็ต้องขอขอบคุณและชมเชยโรงงานดังกล่าวที่ได้ร่วมกันอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียให้กับจังหวัดสมุทรสาคร  ขณะที่เรื่องของการตรวจโรงงานนั้นถ้าพบว่าโรงงานใดมีการกระทำความผิดตาม พรบ.โรงงาน ก็จะมีคำสั่ง 3 ขั้น  คือ เริ่มจากการสั่งแก้ไขตาม พรบ.โรงงาน มาตรา 37 ถ้ายังคงฝ่าฝืนต่อไปให้ใช้มาตรา 39 และหากยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอีกก็ให้ใช้คำสั่งขั้นเด็ดขาดคือ สั่งปิดโรงงานทันที

 

 

administrator

Related Articles