ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
ช่วยแชร์

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564″

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 ณ วัดสหกรณ์โฆษิตาราม ตำบลโคกขามอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนผ่าตัดทำหมัน สุนัข เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 17 ตัวแมว เพศผู้  12 ตัว  เพศเมีย 24 ตัวรวมเป็น 56 ตัว

 

 

administrator

Related Articles