ปศุสัตว์สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ โรคลัมปี สกิน”

ปศุสัตว์สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ โรคลัมปี สกิน”
ช่วยแชร์

ปศุสัตว์สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ โรคลัมปี สกิน”

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน พร้อมให้คำแนะนำวิธีป้องกันโรค โดยการป้องกันแมลงดูดเลือด เช่น การกางมุ้ง การใช้ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 5 ราย

administrator

Related Articles