สมุทรสาครฟันธง 14 มิ.ย.เปิดเทอมแน่นอน แต่ระงับการเรียนระบบ On-Site

สมุทรสาครฟันธง 14 มิ.ย.เปิดเทอมแน่นอน แต่ระงับการเรียนระบบ On-Site
ช่วยแชร์

สมุทรสาครฟันธง 14 มิ.ย.เปิดเทอมแน่นอน แต่ระงับการเรียนระบบ On-Site

รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกคำสั่งจังหวัด เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครทุกประเภท รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เปิดภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป แต่ให้งดจัดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On-Site) โดยให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (On-Line) หรือวิธีการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน เช่น เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ (On-Demand) เรียนที่บ้านด้วยการรับเอกสาร (On-Hand) เป็นต้น และหลังจากนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ต้องขออนุญาตคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายพิจารณาในชั้นต้น และนำเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี

 

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายวันของจังหวัดสมุทรสาคร โดยข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น. มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่  188 รายนี้ จำแนกเป็น 1.จากการค้นหาเชิงรุก จำนวน 61 ราย เป็นคนไทย 29 ราย กับ ต่างด้าว 32 ราย และ 2. จากการตรวจพบในโรงพยาบาล 127 ราย เป็นคนในจังหวัด 88 ราย และ นอกจังหวัด 39 ราย

 

 

 

 

administrator

Related Articles