ชาวสมุทรสาครเตรียมเฮคณะกรรมการโรคติดต่อฯอนุมัติอบจ.ซื้อวัคซีนได้

ชาวสมุทรสาครเตรียมเฮคณะกรรมการโรคติดต่อฯอนุมัติอบจ.ซื้อวัคซีนได้
ช่วยแชร์

ชาวสมุทรสาครเตรียมเฮคณะกรรมการโรคติดต่อฯอนุมัติอบจ.ซื้อวัคซีนได้

 

มีรายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา(11มิย.)นายอุดม ไกรวัฒนนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาครได้นำเรื่องการจัดซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม เสนอต่อที่ประชุมโดยแจ้งว่าจะเป็นการช่วยจัดหาวัคซีนมาให้กับคณะกรรมบริหารวัคซีนของจังหวัดสมุทรสาครนำไปจัดสรรให้ประชาชนชาวสมุทรสาครอย่างเพียงพอโดยใช้งบประมาณของ อบจ.สมุทรสาคร ซึ่งต่อมาทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครได้เห็นชอบให้ อบจ.สมุทรสาคร จัดซื้อวัคซีนฯเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 200,000 โดสได้แล้ว และในวันจันทร์ที่14 นี้จะดำเนินการส่งเรื่องการจองเข้าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป.

 

administrator

Related Articles