“สว.ศรีศักดิ์”แสดงความยินดีกับนายกตู่”ชุมพล”พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ

“สว.ศรีศักดิ์”แสดงความยินดีกับนายกตู่”ชุมพล”พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
ช่วยแชร์

“สว.ศรีศักดิ์”แสดงความยินดีกับนายกตู่”ชุมพล”พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ

เมื่อวันที่ 11มิถุนายน2564 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล  สมาชิกวุฒิสภา  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าแสดงความยินดี กับ นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และนายธนะพัฒน์ ธนิกกุล ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาครทุกๆท่าน โดยนายศรีศักดิ์ ได้กล่าวกับนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครสาครว่ายินดีที่จะร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ท่ามกลางบรรยากาสแห่งมิตรภาพที่ดีต่อกัน.

 

administrator

Related Articles