ผู้ว่าปูสั่งตรวจเข้มโรงงานสายยางยืดตำบลบ้านเกาะปล่อยน้ำเสียลงคลองแนวลิขิต

ผู้ว่าปูสั่งตรวจเข้มโรงงานสายยางยืดตำบลบ้านเกาะปล่อยน้ำเสียลงคลองแนวลิขิต
ช่วยแชร์

ผู้ว่าปูสั่งตรวจเข้มโรงงานสายยางยืดตำบลบ้านเกาะปล่อยน้ำเสียลงคลองแนวลิขิต

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนสถานประกอบการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองแนวลิขิต

     คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 119/9 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยขณะตรวจสอบมีการประกอบกิจการตามปกติพบข้อเท็จจริง ดังนี้

 1. โรงงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดมลพิษทางน้ำในบริเวณบ่อพัก 1 และบ่อพัก 2 พร้อมทั้งอยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อ Sedimentation เพิ่มอีก 2 บ่อ
 2. โรงงานนำน้ำเสียจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เข้าไปบ่อบำบัดน้ำเสียชั่วคราว
 3. มีการเชื่อมท่อน้ำเพื่อรับน้ำ-ระบายน้ำ ออกสู่คลองสาธารณะ
 4. พื้นที่เก็บขี้เถ้าจากกระบวนการ Boiler ไม่มีหลังคาคลุมทำให้มีฝุ่นขี้เถ้าออกนอกโรงงาน
 5. ไม่มีการติดตั้ง Meter วัดปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการจัดทำน้ำประปาใช้ภายในโรงงาน

จากการบูรณาการตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีคำสั่งให้โรงงานดำเนินการ ดังนี้

 1. เร่งแผนการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบให้สามารถเปิดระบบบำบัดน้ำเสียให้เร็วที่สุด
 2. ทำการก่อสร้างอาคารครอบคลุมพื้นที่เก็บขี้เถ้าจากกระบวนการ Boiler ไม่ให้ ส่งกลิ่นออกนอกโรงงาน
 3. ปิดท่อน้ำที่เชื่อมกับคลองสาธารณะทั้งหมดในทันที
 4. จัดส่งแผนกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ใช้ชั่วคราว พร้อมระบบการวางท่อน้ำเสียในโรงงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 5. ติดตั้ง Meter วัดปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการจัดทำน้ำประปาใช้ภายในโรงงาน และMeter วัดปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด เพื่อการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
 6. ปรับปรุง Plan ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ปูนขาวปรับสภาพ เพื่อป้องกันของเหลวกับน้ำเสียชะล้างลงสู่พื้นดิน

ทั้งนี้ ได้ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำและแก้ไข ต่อไป

administrator

Related Articles