กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย สค.3011