กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน