คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่สมุทรสาคร