คปภ.ร่วมกับ บ.อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์ฯ  จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัย พ.ร.บ. และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%