คอนเสิร์ตเมียนมาล่ม  ศิลปินถอนขึ้นเวทีหลังทราบผู้จัดยื่นเอกสารสำคัญไม่ครบถ้วน บรรดาแฟนเพลงชาวแรงงานต่างด้าวบ่นผิดหวังกับผู้จัด