จัดหางานจังหวัด ย้ำเตือนนายจ้าง รีบยื่นขออนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวก่อนสิ้น 31 ก.ค.นี้