ชาวบ้านบ่อต้านนายทุนตั้งตลาดน้ำ ด้านเจ้าอาวาสชี้ยังเป็นนามธรรม เตรียมเปิดเวทีหารือรอบ 2 ยุติปัญหา