ชาวไทยรามัญเจ็ดริ้ว คงสืบสานงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ